این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

تعامل، هم اندیشی و فراهم سازی تبادل اطلاعات بین صاحب نظران، پژوهش گران، سازمان های اجرایی و فعالان
صنعت دام و طیور کشور
- آشنایی با آخرین دست آوردها و تجربیات نوین علمی و کاربردی دنیا برای ارتقای هر چه بیشتر دانش مرتبط به
صنعت دام و طیور کشور
- ارایه نتایج پژوهش های انجام شده و بحث و تبادل نظر در حوزه های تخصصی مرتبط به صنعت دام و طیور کشور
- بررسی مشکلات و معضلات فعلی صنعت به منظور جهت دهی فعالیت ها و پژوهش های آتی مرتبط به صنعت دام و
طیور کشور
- بررسی امکان استفاده از فناوری های نوین در هر یک از بخش های تخصصی تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد، فیزیولوژی،
مدیریت و پرورش برای بهبود کمی و کیفی تولیدات دام و طیور کشور
- ارایه راه کارهای حاصل از این نشست ملی به متولیان و مدیران ارشد دولتی و خصوصی به منظور بهبود و کارآمدی هر
چه بیشتر روش ها و فرایندهای موجود در صنعت دام و طیور کشور
- برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن علوم دامی ایران، شاخه شمال کشور